Beberapa Petikan Ayat Al-Quran Tentang Kelebihan Berbuat Baik Kepada Anak Yatim Dan Fakir Miskin

03032009001 Surah An-Nisaa’>  Ayat 36

  Dan hendaklah  kamu beribadat  kepada Allah dan    janganlah kamu  sekutukan Dia  dengan sesuatu  apa jua dan  hendaklah kamu  berbuat baik  kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri; Al-Quran >

03112008001

 Surah Al-Fajr>  Ayat 17

 Jangan demikian,  (sebenarnya kata-  kata kamu itu  salah). Bahkan  (perbuatan kamu  wahai orang-orang  yang hidup mewah,  lebih salah lagi kerana) kamu tidak memuliakan anak yatim, (malah kamu menahan apa yang Dia berhak menerimanya); Al-Quran >

Surah Adh-Dhuha> Ayat 9

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,

Advertisements